HEIDELBERG KOR (40X57) POMPALI (SİYAH) (SAATLİ) 1967 MODEL

HEIDELBERG KOR (40X57) POMPALI (SİYAH) (SAATLİ) 1967 MODEL

1850 €

Ürün Açıklaması

HEIDELBERG KOR (40X57) POMPALI (SİYAH) (SAATLİ) 1967 MODEL

HEIDELBERG KOR (40X57) POMPALI (SİYAH) (SAATLİ) 1967 MODEL

Kod

(RYH)-[V3]

Marka

Yıl